تصفیه آب آشامیدنی

create your own website for free
استانداردهای تصفیه بصورت مداوم در حال تغییر می‌باشد که لزوم استفاده از تجهیزات با فن‌آوری کارامد و مقرون به صرفه را طلب می‌نماید. گروه Aqseptence تجهیزات و فن‌آوریهای گسترده‌ای را به منظور حذف آلاینده‌ها و تصفیه لجن در تصفیه خانه‌های آب پیشنهاد می‌نماید.
Aqseptence شامل آشغال‌گیرها، صافی‌ها، فیلتر و سیستم‌های تصفیه لجن با کارایی و عملکرد مقرون به صرفه ارائه می‌گردد.
• تصفیه مقدماتی
• زلال‌سازی اولیه و ثانویه

© Copyright 2017 Payam Pars Ab- All Rights Reserved